หน้าหลัก
สถิติ>
แบบฟอร์ม>
บริการออนไลน์>
ออกจากระบบ
 
(ระบบยังอยู่ในช่วงทดสอบและพัฒนาอยู่ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงใดๆได้)

 

The เปรียบเทียบการข้อตำแหน่ง 4 ปีย้อนหลัง chart showing ปี พ.ศ. 2551 series, ปี พ.ศ. 2552 series, ปี พ.ศ. 2553 series, ปี พ.ศ. 2554 series.
Drop Filter Fields Here
ข้อมูลการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
[Expand]ปี พ.ศ.(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่ม(Ascending)[Filter]
254925502551255225532554255525562557255825592560Grand Total
 4          1  1      6
กลุ่มมหาวิทยาลัย พะเยา213                  6
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี398129101723352028164221
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ34101311121534341721244229
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์18273581012171215  109
Grand Total97213523274068815561558571
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
วันที่แต่งตั้ง
รายการ
เอกสารอ้างอิง
No data to display

เลือกรูปแบบ
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1172
E-Mail :: suphalerkw@nu.ac.th