หน้าหลัก
สถิติ>
แบบฟอร์ม>
บริการออนไลน์>
ออกจากระบบ
 
 

 

The เปรียบเทียบการข้อตำแหน่ง 4 ปีย้อนหลัง chart showing ปี พ.ศ. 2557 series, ปี พ.ศ. 2558 series, ปี พ.ศ. 2559 series, ปี พ.ศ. 2560 series.
Drop Filter Fields Here
ข้อมูลการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
[Expand]ปี พ.ศ.(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่ม(Ascending)[Filter]
25572558255925602561Grand Total
 1        1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี203028219108
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ1722282715109
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์17121712664
Grand Total5564736030282
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
วันที่แต่งตั้ง
รายการ
เอกสารอ้างอิง
No data to display

เลือกรูปแบบ
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1172
E-Mail :: suphalerkw@nu.ac.th