หน้าหลัก
สถิติ>
แบบฟอร์ม>
บริการออนไลน์>
ออกจากระบบ
 
 
สถิติวุฒิการศึกษาบุคลากรรวมทุกประเภท

กลุ่ม[Filter]
เพศ[Filter]
จำนวนบุคลากร
[Expand]วุฒิ(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่ม(Ascending)[Filter]
<ป.ตรีไม่ระบุป.เอกป.โทป.ตรีGrand Total
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี38  392177101708
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ613947534612082651
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์32  254304127717
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน117  6306349778
Grand Total80091127113317854854

เลือกรูปแบบการ Export
Export to:
v
Save
Open
Export Options:
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1172
E-Mail :: suphalerkw@nu.ac.th