หน้าหลัก
สถิติ>
แบบฟอร์ม>
บริการออนไลน์>
ออกจากระบบ
 
 
สถิติวุฒิการศึกษาบุคลากรรวมทุกประเภท

กลุ่ม[Filter]
เพศ[Filter]
จำนวนบุคลากร
[Expand]วุฒิ(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่ม(Ascending)[Filter]
<ป.ตรีไม่ระบุป.เอกป.โทป.ตรีGrand Total
 12    283171
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22238515872639
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ5584545934411432549
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์32  250312131725
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน11876301347779
Grand Total742541100114317244763

เลือกรูปแบบการ Export
Export to:
v
Save
Open
Export Options:
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1172
E-Mail :: suphalerkw@nu.ac.th