หน้าหลัก
สถิติ>
แบบฟอร์ม>
บริการออนไลน์>
ออกจากระบบ
 
 
สถิติวุฒิการศึกษาบุคลากรรวมทุกประเภท

กลุ่ม[Filter]
เพศ[Filter]
จำนวนบุคลากร
[Expand]วุฒิ(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่ม(Ascending)[Filter]
<ป.ตรีไม่ระบุป.เอกป.โทป.ตรีGrand Total
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี33  37019089682
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ564145534911192488
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์31  232326129718
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน118  7305339769
Grand Total74611064117016764657

เลือกรูปแบบการ Export
Export to:
v
Save
Open
Export Options:
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1172
E-Mail :: suphalerkw@nu.ac.th