หน้าหลัก
สถิติ>
แบบฟอร์ม>
บริการออนไลน์>
ออกจากระบบ
 
 
สถิติวุฒิการศึกษาบุคลากรรวมทุกประเภท

กลุ่ม[Filter]
เพศ[Filter]
จำนวนบุคลากร
[Expand]วุฒิ(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่ม(Ascending)[Filter]
<ป.ตรีไม่ระบุป.เอกป.โทป.ตรีGrand Total
 11  15766135
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี33  36018991673
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ5531045335411092479
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์31  226333133723
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน107  5247269628
Grand Total735101045118016684638

เลือกรูปแบบการ Export
Export to:
v
Save
Open
Export Options:
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1172
E-Mail :: suphalerkw@nu.ac.th