หน้าหลัก
สถิติ>
แบบฟอร์ม>
บริการออนไลน์>
ออกจากระบบ
 
 
สถิติช่วงอายุบุคลากรรวมทุกประเภท

Drop Filter Fields Here
<40
40-49
50-60
>60
[Expand]ประเภท(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่ม(Ascending)[Filter]
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)พนักงานราชการพนักงานราชการ(เงินรายได้)ลูกจ้างประจำGrand Total
<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี09783214821932047500911107712002402113411322
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ075651777452530402545012520461116490032016527051761
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์01756421021637058900842010136000402862591054
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน0204408715619020248602827303338400022903502911410
Grand Total02092487122210431410709116110574780511174107007390249915965547

เลือกรูปแบบการ Export
Export to:
v
Save
Open
Export Options:
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1172
E-Mail :: suphalerkw@nu.ac.th