หน้าหลัก
สถิติ>
แบบฟอร์ม>
บริการออนไลน์>
ออกจากระบบ
 
 
สถิติช่วงอายุบุคลากรรวมทุกประเภท

Drop Filter Fields Here
<40
40-49
50-60
>60
[Expand]ประเภท(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่ม(Ascending)[Filter]
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)พนักงานราชการพนักงานราชการ(เงินรายได้)ลูกจ้างประจำGrand Total
<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60<4040-4950-60>60
         30001430020105530001024850
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี09386215122134046500811107712003802123401412
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ070701800465540456576011620459121490032017267221831
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์016574205218370466005410583000302612521014
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน0204408116120020051602530303338400012503393011380
Grand Total01992577124010651450762122120515180509179107007390256216235687

เลือกรูปแบบการ Export
Export to:
v
Save
Open
Export Options:
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1172
E-Mail :: suphalerkw@nu.ac.th