หน้าหลัก
สถิติ>
แบบฟอร์ม>
บริการออนไลน์>
ออกจากระบบ
 
(ระบบยังอยู่ในช่วงทดสอบและพัฒนาอยู่ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงใดๆได้)
กรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร (งานการบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร.1173 )
Drop Filter Fields Here
มีคนครอง
[Expand]ประเภทบุคลากร(Descending)[Filter]
สถานะกรอบ(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่มสาขาวิชา(Ascending)[Filter]
[Collapse]พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย Total
มีคนครองว่าง
   2626
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3664370
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ11941731367
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์43415449
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน244  244
Grand Total22382182456
ลำดับ
เลขอัตรา::ตำแหน่ง
ผู้ครอง
วันบรรจุ
ตำแหน่งประเภท
ระดับ
สังกัด
No data to display
เลือกรูปแบบ  

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1172
E-Mail :: suphalerkw@nu.ac.th