หน้าหลัก
สถิติ>
แบบฟอร์ม>
บริการออนไลน์>
ออกจากระบบ
 
 
กรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร (งานการบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร.1173 )
Drop Filter Fields Here
มีคนครอง
[Expand]ประเภทบุคลากร(Descending)[Filter]
สถานะกรอบ(Ascending)[Filter]
[Expand]กลุ่มสาขาวิชา(Ascending)[Filter]
[Collapse]พนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานมหาวิทยาลัย Total
มีคนครองว่าง
 423274
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3753378
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ1260931353
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์4529461
กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน2082210
Grand Total23371392476
ลำดับ
เลขอัตรา::ตำแหน่ง
ผู้ครอง
ตำแหน่งประเภท
ระดับ
สังกัด
No data to display
เลือกรูปแบบ  

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-1172
E-Mail :: suphalerkw@nu.ac.th